Förlösa Ekonomi

Välkommen!

Förlösa Ekonomi

Redovisningsfirman Förlösa Ekonomi är en liten och lokal firma i Kalmar, med inriktning på småföretag och pivatpersoner.
Vi erbjuder ekonomitjänster såsom bokföring, bokslut, årsredovisning, deklarationer, överlåtelser m.m.
Vi hjälper också till med bouppteckningar, arvsskiften och testamenten.