Viktiga datum för dig som är kund!

Här redovsisas viktiga datum för ndig som kund hos Förlösa Ekonomi. För dig som redovisar moms varje månad eller kvartal, eller om du har utlandsförsäljning, är det särskilt viktigt att lämna underlag i tid för att jag ska hinna få in momsdeklarationer och försäljningsrapporter till Skatteverket i tid och undvika förseningsavgifter.

På nedan listade datum nedan behöver ni ha lämnat kompletta underlag för att kunna garantera att deklarationerna kommer in till Skatteverket i tid.
Med kompletta underlag förstås här samtliga kontoutdrag, underlag för transaktioner på kontoutdrag samt överiga ekonomiska händelser som avser verksamheten.

 

2023-12-08

Månadsmoms (nov)
Deklarationsdag 2024-01-17
 

2024-01-08

Kvartalsmoms (okt-dec)
Månadsmoms (dec)
Deklarationsdag 2024-02-12

2024-01-08

Årsmoms handel utland (jan-dec)
Deklarationsdag 2024-02-27

2024-02-12

Månadsmoms (jan)
Deklarationsdag 2024-03-12

2024-02-28

Sista dag för bokföringskund (helår) att lämna material för högsta rabatt på timpris
Ordinarie deklarationsdag 2024-05-02

2023-03-12

Månadsmoms (feb)
Deklarationsdag 2024-04-12

2024-03-31

Sista dag för bokföringskund (helår) att lämna material för rabatt på timpris
Ordinarie deklarationsdag 2024-05-02

2024-04-10

Kvartalsmoms (jan-mars)
Månadsmoms (mars)
Deklarationsdag 2023-05-13

2024-05-02

Sista dag att lämna in inkomstdeklaration för enskild firma och handelsbolag till Skatteverket

2024-05-10

Månadsmoms (april)
Deklarationsdag 2024-06-12

2023-06-12

Månadsmoms (maj)
Deklarationsdag 2023-07-12